Επί τάπητος έχει τεθεί το ζήτημα της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θεωρεί το συγκεκριμένο σύστημα «παρωχημένο», γι’ αυτό και βολιδοσκοπεί το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές και όχι σε πανεπιστημιακά τμήματα.

Η εισαγωγή σε σχολές και όχι σε τμήματα θα επιτρέπει στους φοιτητές να παρακολουθούν μαθήματα σε περισσότερα από δύο γνωστικά πεδία και να παίρνουν πτυχίο με δύο κατευθύνσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχέδιο του υπουργού Νίκου Φίλη, η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, καθώς και σημαντικές τροποποιήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εισαγωγή σε σχολές και όχι σε τμήματα θα επιτρέπει στους φοιτητές να παρακολουθούν μαθήματα σε περισσότερα από δύο γνωστικά πεδία και να παίρνουν πτυχίο με δύο κατευθύνσεις (π.χ. Ιστορία και Πολιτική Επιστήμη).

Την ίδια στιγμή, το Λύκειο θα εκδίδει μόνο Εθνικό Απολυτήριο ή Πιστοποιητικό Σπουδών. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης ούτε μηχανογραφικό δελτίο προς συμπλήρωση από τους μαθητές. Επίσης, όσον αφορά στην εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν κριτήρια ανά μαθήματα για το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων, ενώ το υπόλοιπο 80% θα προκύπτει από το Εθνικό Απολυτήριο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κάθε μαθητής θα παρακολουθεί συνολικά έξι μαθήματα, από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα από τέσσερις κύκλους μαθημάτων. Κάποια από αυτά, δε, θα παρέχονται σε σε δύο επίπεδα (βασικό και υψηλό). Όσον αφορά στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα δημιουργικότητας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Βάσει προτεινόμενου σχεδίου, πιστοποιητικό Σπουδών θα παίρνουν εκείνοι οι μαθητές που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το Εθνικό Απολυτήριο.

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην «Ημερησία», στόχος του νέου συστήματος είναι να ενοποιήσει τα μαθήματα στο Α’ εξάμηνο των Πανεπιστημίων, δηλαδή ο φοιτητής στο Φυσικό και το Μαθηματικό να παρακολουθεί κάποια κοινά μαθήματα και να αποφασίζει μετά, λίγο μεγαλύτερος δηλαδή σε ηλικία, ποιον επιστημονικό κλάδο θα ακολουθήσει. Οι φοιτητές στην ουσία δεν θα εισάγονται σε σχολή αλλά σε Πανεπιστήμιο, επιλέγοντας από μία λίστα μαθημάτων.

Όσον αφορά στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα δημιουργικότητας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράςΣτην περίπτωση που στα τέσσερα χρόνια έχουν επιλέξει έναν (μικρό) αριθμό ομοειδών μαθημάτων, το πτυχίο τους αποκτά «κύρια κατεύθυνση» ή «δευτερεύουσα» (major/minor) στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, με στόχο να έχουν μια μεγαλύτερη γκάμα γνωστικών αντικειμένων.

Το Υπουργείο Παιδείας, πάντως, φαίνεται να προχωρεί με… σύστημα Γιώργου Παπανδρέου καθώς η ιδέα των κοινών μαθημάτων ανά Πανεπιστήμιο, το ισχυρό απολυτηρίου Λυκείου αλλά και η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες ακόμα και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με κριτήρια εντοπιότητας ήταν προτάσεις που είχε εισηγηθεί ως υπουργός Παιδείας ο κ. Παπανδρέου.

Στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται η θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής. Παράλληλα προτείνονται:

  • αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών,
  • συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού,
  • επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι «αποσυνδέονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

Πηγή: www.zougla.gr

(30)