ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α/α Πρόγραμμα Ονοματεπώνυμο                  Π.Φ.Α. Δ Τ Τ Π Π ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
1 ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5μμ-6μμ 4μμ-5μμ 4μμ-5μμ ΔΕΥΤΕΡΑ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ :-3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2 ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

4μμ-5μμ 4μμ-5μμ 6μμ-7μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ :3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 ΠΕΜΠΤΗ:3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4μμ-5μμ 4μμ-5μμ 4μμ-5μμ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
4 ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5μμ-6μμ 6μμ-7μμ 5μμ-6μμ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
5 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

7μμ-8μμ 7μμ-8μμ 7μμ-8μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ:3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ:3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5μμ-6μμ 7μμ-8μμ 6μμ-7μμ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
7 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 11:30πμ-12:30μμ 11:30πμ-12:30μμ 1μμ-2μμ Δ.Α.Κ
8 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6μμ-7μμ 10:30πμ-11:30πμ 9:30πμ-10:30πμ

ΤΡΙΤH:-3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 ΤΕΤΑΡΤΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :Δ.Α.Κ

9 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10:30πμ-11:30πμ 1μμ-2μμ 11:30πμ-12:30μμ Δ.Α.Κ
10 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

7μμ-8μμ 5μμ-6μμ 1μμ-2μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ:3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ:Δ.Α.Κ

α/α Πρόγραμμα Ονοματεπώνυμο Π.Φ.Α. Δ Τ Τ Π Π ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
11 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10:30πμ-11:30πμ 8:30πμ-9:30πμ 10:30πμ-11:30πμ Δ.Α.Κ
12 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1μμ-2μμ 8:30πμ-9:30πμ 10:30πμ-11:30πμ Δ.Α.Κ
13 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5μμ-6μμ 5μμ-6μμ 10:30πμ-11:30πμ

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ:3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:-Δ.Α.Κ

14 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 11:30πμ-12:30μμ 12μμ-1μμ 11:30πμ-12:30μμ Δ.Α.Κ
15 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6μμ-7μμ 6μμ-7μμ 12μμ-1μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ:-3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ:Δ.Α.Κ

16 ΑΘΛΗΣΗ  ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8:30πμ-9:30πμ 8:00μμ-9:00μμ 8:30πμ-9:30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ :- Δ.Α.Κ

ΤΡΙΤΗ : 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

17 ΑΘΛΗΣΗ  ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9:30πμ-10:30πμ 9:30πμ-10:30πμ 9:30πμ-10:30πμ Δ.Α.Κ
18 ΑΘΛΗΣΗ  ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12μμ-1μμ 12μμ-1μμ 11:30πμ-12:30μμ Δ.Α.Κ

 

 

 

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΑΓΟΥΣ  1 – ΤΡΙΠΟΛΗ
3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 18ΤΡΊΠΟΛΗ
Δ.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΤΡΙΠΟΛΗ

(53)