«Ανθολόγιο μαθητικών εκθέσεων 1916-1940» ήταν ο τίτλος, με την ένδειξη «Σχολικά κείμενα κορυφαίων δημιουργών και επιστημόνων», αν θυμάμαι καλά, ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε προ δεκαετίας, ίσως, μ’ επιμέλεια Γ. Ζεβελάκη… Θα μου πεις, και τι μ’ αυτό; απλούστατα· ουδόλως θα ενδιαφερόμασταν εάν, ο ένας εκ των δύο Φιλολόγων των οποίων συμπεριλαμβάνονται «οι Εκθέσεις των μαθητών τους» στο πόνημα…, δεν ήταν ο Φιλόλογος και Γυμνασιάρχης του οποίου η προτομή κοσμεί το ανατολικό άκρο της πλ. Άρεως!

Καλά καταλάβατε· πρόκειται για τον Δημ. Γουδή, ο οποίος διετέλεσε Γυμνασιάρχης του Προτύπου Κλασικού Γυμνασίου Αθηνών, ένα υπόδειγμα σχολείου στο οποίο εξασκούνταν οι φοιτητές του Διδασκαλείου Μ.Ε.! Όμως, ο Δημ. Γουδής, στη συνέχεια διηύθυνε και το Εκπαιδευτήριο που προήλθε από τη συγχώνευση του Κλασικού με το Πρακτικό του Βαρβακείου!

Ο Τριπολίτης, λοιπόν, Δημ. Γουδής, από την Τρίπολη που υπηρέτησε ως νέος Καθηγητής και Γυμνασιάρχης –και από το 1922- άρχισε να εκδίδει τεύχη μ’ Εκθέσεις μαθητών του -Εκθεσιολόγια- σε θεματικές ενότητες… Τα ονόμαζε «Βιβλία των εκλεκτών συναναστροφών» και απευθύνονταν «εις τους επιθυμούντας να αποκτήσωσι πολύτιμον και ζηλευτόν όπλον για να γράφωσιν ωραίας εκθέσεις»! Μέχρι το 1934 έφτασε τα 26 τεύχη με 1373 εκθέσεις!

Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτά υπάρχουν Εκθέσεις γνωστών Τριπολιτών αλλά και ανθρώπων –μαθητών τότε- της περιοχής της Τρίπολης… καθώς και Εκθέσεις όπως του Γ. Σεφέρη (Σεφεριάδη), του Π.Δ. Γλέζου, του Λίνου Ν. Πολίτη, του Άγγ. Σ. Σεφεριάδη, του Θεμ. Δ. Τσάτσου, του Παύλου Χ. Κυριαζή… Στην «Ιστορία της Τριπολιτσάς» του Τάσου Γριτσόπουλου έχουμε μια αναφορά στ’ όνομα Γουδής Δημ. (καπνοπώλης, 1839, σύζ. Τρισεύγενη († 1881), υιός Νικόλαος, σύζ. Βασιλική Ιω. Μαντζούνη, 1870).

(74)