Τα Ελληνικά πανεπιστήμια καταλαμβάνουν 41 θέσεις στον πιο μεγάλο διεθνή πίνακα πανεπιστημίων ανά διδακτικό αντικείμενο, τον Διεθνή Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS για το 2016. Το Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης συνεχίζουν να κυριαρχούν, έχοντας το καθένα την 1η θέση σε 12 διδακτικά αντικείμενα.

Η 6η έκδοση του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων ανά Διδακτικό Αντικείμενο της QS, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο TopUniversities.com, περιλαμβάνει έναν αριθμό ρεκόρ 42 κλάδων. Πρόκειται, επομένως, για τον πιο μεγάλο διεθνή πίνακα κατάταξης ανά διδακτικό αντικείμενο που συντάχθηκε ποτέ.

Η γνώμη 76.798 ακαδημαϊκών και 44.426 εργοδοτών χρησιμοποιήθηκε για τη εξαγωγή των αποτελεσμάτων, μαζί με την ανάλυση 28,5 εκατομμυρίων ερευνητικών εργασιών και 113 εκατομμυρίων παραπομπών με πηγή τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus/Elsevier.

Η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων

Συνολικά έξι ελληνικά πανεπιστήμια εμφανίζονται 41 φορές σε αυτόν τον πίνακα. Μάλιστα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) κατάφεραν να καταταγούν σε δύο τοπ 100.

Η πιο ψηλή θέση της Ελλάδας και η μόνη θέση της σε τοπ 50 επιτυγχάνεται από το ΕΜΠ το οποίο κατατάσσεται στη33η θέση για το διδακτικό αντικείμενο Πολιτικοί και Δομικοί Μηχανικοί. Οι άλλες δύο θέσεις της Ελλάδας σε τοπ 100 αποδίδονται στο ΑΠΘ που κατατάσσεται στην κλίμακα 51-100 για τους Πολιτικούς και Δομικούς Μηχανικούς και για την Αρχαιολογία.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το πιο επιτυχημένο Ελληνικό πανεπιστήμιο σε επίπεδο διδακτικού αντικειμένου κι εμφανίζεται σε 14 διαφορετικούς πίνακες διδακτικών αντικειμένων φέτος. Ακολουθεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που εμφανίζεται σε 8 διαφορετικούς πίνακες διδακτικών αντικειμένων και το Πανεπιστήμιο Πατρών που εμφανίζεται σε 7. Αναλυτικά:

Παρουσίες ελληνικών Πανεπιστημίων στον Διεθνή Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS
Πανεπιστήμιο Αριθμός Θέσεων στον Διεθνή Πίνακα Κατάταξης της QS
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 8
Πανεπιστήμιο Πατρών 7
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4
Πανεπιστήμιο Κρήτης 2

Τα πανεπιστήμια της χώρας έχουν παρουσιάσει μείωση σε 3 από τους 4 μετρικούς παράγοντες που χρησιμοποιεί η QS για να υπολογίσει τις κατατάξεις. Ο μόνος τομέας όπου παρουσιάζεται αύξηση είναι η φήμη εργοδοτών που έχει αυξηθεί από 59,16 σε 61,07, πράγμα που δείχνει ότι έχει αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα των αποφοίτων Ελληνικών πανεπιστημίων από τους εργοδότες.

Όμως, η ακαδημαϊκή φήμη των Ελληνικών πανεπιστημίων έχει μειωθεί φέτος, καθώς και η ερευνητική επίδραση, όπως αυτή μετρήθηκε με βάση τον κατάλογο για παραπομπές ανά πανεπιστήμιο και το h-index. Αναλυτικά, αυτές είναι οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα ελληνικά ιδρύματα, ανά διδακτικό αντικείμενο, για το 2016 στον Πίνακα της QS:

Διεθνής Πίνακας Πανεπιστημίων της QS ανά Διδακτικό Αντικείμενο – Ελλάδα
Διδακτικό Αντικείμενο Ίδρυμα Θέση
Γεωργία και Δασοκομία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 151-200
Χημεία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 301-400
Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 251-300
Γεωλογικές και Θαλάσσιες Επιστήμες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 151-200
Ηλεκτρολογική και ηλεκτρική μηχανική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 201-250
Μηχανολόγοι και αεροναυπηγοί μηχανικοί Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 201-300
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 201-250
Περιβαλλοντικές Επιστήμες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 101-150
Πολιτικοί και Δομικοί Μηχανικοί Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 51-100
Ιατρική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 251-300
Φυσική κι Αστρονομία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 301-400
Εκπαίδευση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 201-300
Αρχαιολογία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 51-100
Μαθηματικά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 301-400
Λογιστική και Χρηματοοικονομικά Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 101-150
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάνατζμεντ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 151-200
Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 301-350
Οικονομία και Οικονομετρία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 151-200
Βιολογικές Επιστήμες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 301-400
Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 201-250
Μαθηματικά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 301-400
Φυσική κι Αστρονομία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 301-400
Ιατρική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 201-250
Φαρμακευτική και Φαρμακολογία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 151-200
Στατιστική κι Επιχειρησιακή Έρευνα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 151-200
Πολιτικοί και Δομικοί Μηχανικοί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 33
Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 101-150
Χημικοί Μηχανικοί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 151-200
Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρική Μηχανική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 101-150
Μηχανολόγοι κι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 101-150
Μαθηματικά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 201-250
Φυσική κι Αστρονομία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 251-300
Ιατρική Πανεπιστήμιο Κρήτης 251-300
Φυσική κι Αστρονομία Πανεπιστήμιο Κρήτης 301-400
Πολιτικοί και Δομικοί Μηχανικοί Πανεπιστήμιο Πατρών 101-150
Ιατρική Πανεπιστήμιο Πατρών 301-400
Μηχανολόγοι κι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί Πανεπιστήμιο Πατρών 151-200
Χημεία Πανεπιστήμιο Πατρών 301-400
Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα Πανεπιστήμιο Πατρών 351-400
Χημικοί Μηχανικοί Πανεπιστήμιο Πατρών 151-200
Ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική μηχανική Πανεπιστήμιο Πατρών 251-300

Τα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου

Το Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) συνεχίζουν να κυριαρχούν, κατέχοντας την πρώτη θέση σε 24 διδακτικά αντικείμενα και τα δύο μαζί. Το καθένα καταλαμβάνει 12 πρώτες θέσεις.

Ο Μπεν Σόουτερ, επικεφαλής της Μονάδας Πληροφοριών της QS δήλωσε σχετικά: “Αν και ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχούν, ο πιο μεγάλος πίνακας κατάταξης που φτιάξαμε ποτέ, δείχνει ότι αριστεύει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός περιοχών. Το νέο τοπ 100 για τις Παραστατικές Τέχνες αναγνωρίζει ακαδημαϊκή διάκριση σε 27 διαφορετικές χώρες, ενώ το τοπ 100 για τη Μηχανική Ορυκτών Πόρων σε 26”.

Στους έξι νέους κλάδους που περιλαμβάνονται στον πίνακα, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ προηγείται κι ακολουθεί τοΠανεπιστήμιο της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ στηνΑνθρωπολογία, ενώ το Κέιμπριτζ προηγείται κι ακολουθεί ηΟξφόρδη και το University College London (UCL) στηνΑρχαιολογία. Το Juilliard είναι πρώτο στον πίνακα για τιςΠαραστατικές Τέχνες κι ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης.

Το Colorado School of Mines είναι πρώτο στη Μηχανική Ορυκτών Πόρων ενώ το ΜΙΤ παίρνει τη δεύτερη θέση. ΤοΠανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια είναι πρώτο στηΝοσηλευτική κι ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Johns Hopkinsκαι το Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το Χάρβαρντ, το London School of Economics και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδηςκαταλαμβάνουν τις 3 πρώτες θέσεις στην Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση.

Εννιά από τους 36 πίνακες κατάταξης που δημοσιεύτηκαν πέρσι έχουν νέο πανεπιστήμιο στην πρώτη θέση.

Πηγή: www.pathfinder.gr

(124)