Ως γνωστόν, η περίφημη μάχη των Θερμοπυλών, μεταξύ Ελλήνων και Περσών, έγινε στις 7 Αυγ. του 480 π.Χ. Κατ’ αυτήν έλαμψε το άστρο του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών ενώ, το όνομα του κακού Έλληνα, προδότη, Εφιάλτη, που οδήγησε τους Πέρσες στα νώτα των Ελλήνων, θα μας κυνηγάει, πάντα…

Όμως, δεν ήταν μόνο τόσοι οι Έλληνες, που, έλαβαν μέρος στη Μάχη αλλά κάπου 5.200 με 6.100 όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος ή 7.400 με 7.700 όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης… Σε αυτούς, οι 3.000, κατά Διόδωρο, ήταν Πελοποννήσιοι… Όμως, ο Ηρόδοτος, που, αναφέρει, πιο λεπτομερώς, τις δυνάμεις, ανεβάζει τους Πελοποννήσιους σε 3.100 ή 4.000.

Κατά τον Ηρόδοτο, στους Έλληνες, που, συμμετείχαν, 500 ήταν Μαντινείς, 500 Τεγεάτες, 120 Ορχομένιοι και 1000 από τη Λοιπή Αρκαδία! Τουτέστιν, οι Αρκάδες, που, έλαβαν μέρος στη Μάχη των Θερμοπυλών ανέρχονται σε 2.120!

Σήμερα, στο σημείο της Μάχης υπάρχει ο Ανδριάντας του Λεωνίδα συν το Μνημείο των Θεσπιέων με το «Και 700 Θεσπιείς»…

Και ερωτάται κανείς, αφού δεν πολέμησε μόνος του ο Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες, ούτε οι μόνοι, που, τον βοήθησαν ήταν οι 700 Θεσπιείς, γιατί να μην γίνεται μνεία, σε μια μαρμάρινη πινακίδα, με το «Και 2.120 Αρκάδες» και σε παρένθεση (500 Μαντινείς, 500 Τεγεάτες, 120 Ορχομένιοι και 1.000 Λοιποί Αρκάδες);

Αν υπήρχε Νομαρχία θ’ απευθυνόμασταν στον Νομάρχη να διεκπεραιώσει και αποκαταστήσει την ανισότητα και αδικία…· όμως, δεν υπάρχει· έτσι, η υποχρέωση πέφτει στον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Ευάγ. Γιαννακούρα, όπως προβεί στις ανάλογες διαδικασίες και ενέργειες προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και ακρίβειας αλλά και μιας εκπλήρωσης της υποχρέωσης, των σημερινών…, προς τους ένδοξους Προγόνους μας, που, εκπροσωπώντας την Αρκαδία, έλαβαν μέρος και έπεσαν, ηρωικά, στη Μάχη των Θερμοπυλών…!
Θα αναμένουμε, λοιπόν…
Ν.Γ.

(174)