Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αναστάσιος Σχίζας», σε συνεργασία με την Β/θμια Εκπαίδευση Ν. Αρκαδίας, επιβραβεύει τους αριστείς νεοεισαχθέντες στην Γ/θμια Εκπαίδευση φοιτητές των Λυκείων της πόλεώς μας,  ως ακολούθως, για κάθε κατηγορία:
   Α) Ένα (1) βραβείο στον πρώτο επιτυχόντα, εκάστου Λυκείου (4 ΓΕΛ, 3 ΕΠΑΛ,  1 Μουσικού),  βάσει του βαθμού επιτυχίας ανεξαρτήτως κατευθύνσεως.
    Β) Ένα (1) βραβείο για κάθε κατηγορία επιτυχίας εκ των τεσσάρων Ομάδων Προσανατολισμού (Ο.Π.): 1. Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2. Θετ. Επιστημών, 3. Οικ. και Πληροφορικής, και 4. ΕΠΑΛ Ομάδα Α΄, βάσει βαθμού επιτυχίας και κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, μεταξύ των 5 πρώτων επιτυχόντων κατά κατεύθυνση όλων των Λυκείων του Δ.Δ. Τριπόλεως συνεξεταζομένων ομού.
    Γ) Δύο (2) βραβεία για την κατηγορία των πολυτέκνων [ένα (1)  στον επιτυχόντα από την πλέον πολύτεκνη οικογένεια και ένα (1)  στον επιτυχόντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους  πολύτεκνους].
    Δ) Δύο (2) βραβεία στους πρώτους επιτυχόντες στις δύο Σχολές του Πανεπιστημίου της Πόλεώς μας (Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αντίστοιχα).
     Τα αριστεία και οι χρηματικοί έπαινοι θα απονεμηθούν σε ειδική  τελετή στις 28.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., στο «Μαλλιαροπούλειο Θέατρο»,  Πλατεία Πετρινού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΗΜ. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ             ΘΕΟΧ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ
                             ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
                             ΑΝΑΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

(54)