[dropcap]H[/dropcap] εμπορική ζωή της πόλης κατά το έτος 1947.

-Αλευρόμυλοι: Μαυρόγιαννη Αφοί

-Αντιπροσωπείαι: Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος (Βιοχρώμ), Κανέλλης Γ., Κουρή Αφοί, Μιχαλόπουλος Ευάγ.

-Αποικιακά (βλέπε και Παντοπωλεία): Ανδριανόπουλοι Αφοί, Γιαννακόπουλος-Γαβρίλος, Γκρεμούτης Κ., Δημητρόπουλοι Αφοί, Καλογερόπουλος Χ.-Κλήρος Γ., Κάνταρος Ανδρ, Κολοκούσης Γ. Πολυχ., Κουρή Αφοί, Μαχαίρας Γ.-Υιοι, Μαχαίρας Κ. (άλευρα εγχώρια προϊόντα), Μπίρης Ν., Μάντης Γ. Αντ., Ξένος Ιω., Πατσαβός-Μέμος, Πετρόπουλοι Αφοί, Σέμπος Ι. Ηλ., Σούντρης Ευάγ. Εταιρία, Σπυρόπουλος Β.-Υιός, Τσουτσάνης Ιω, Τσουτσάνης Παν., Τσουτσάνης Αθ., Χωματά Αφοί.

-Αυτοκινήτων είδη (Ελαστικά-Ανταλ/κά-Βενζίναι): Δανιγγέλης Ευάγ., Ζούζουλας Θεόδ., Ιατρού Θέμης, Κατσούλος Κ., Κωτσόπουλος Γ., Μαχαίρας Γ.-Υιοί, Μπακόπουλος Μιχ., Μήτσας Χρ., Σπυρόπουλος Γ.-Υιοί, Τράμπας Ι. Δημ., Τσιατάς Β., Χρονόπουλος Ευάγ.

-Βιβλιοχαρτοπωλεία: Αθανασόπουλος Ιω., Αντωνόπουλος Διον., Γεωργιλές Παν., Ζαχαρόπουλος Ιω., Παπαναστασίου Κ.

-Βυρσοδεψεία: Αναστόπουλος Παν., Βουνανιώτη Αφοί, Κυριακόπουλος Παν., Μαυρούκας Γ., Χριστόπουλος Ιω.

-Γαιάνθρακες: Μελής Ν.

-Γεωργικά είδη: Μανιάτης Γ. (γεωπόνος)

-Δερματοπωλεία: Θεοδοσίου Αφοί, Κατσαρός Γ., Καραβασίλης Θεόδ., Καρακίτσος Παν., Κωνσταντόπουλος Δημ., Πράπας-Χαραλάς, Τσελφές Γ., Χαραλάς Δ. Ηλίας

-Ελαιοχρώματα: «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος

-Εμπορορραφεία (Παρακατ. Κασμηρίων): Βερβενιώτης Χρ., Βουτσελάκος Κ., Μαμάκος Σωτ., Μαμάκος Σοφιανός, Τζιχριτζής Άγγ., Τουρνάς Ευάγ., Χαριτόπουλος Σπ., Χάρακας Κ.

-Εμπορικαί και προμηθευτικαί εταιρείαι: Κουρή Αφοί

-Ενδύματα έτοιμα: «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος, «Αθηναϊκή Αγορά» Λούτη Β. Αφοί

-Ενώσεις: Ένωσις Συνεταιρισμών Αρκαδίας

-Ηλεκτρικά είδη: Ζάχος και Μελισόβας, Μάντης Κ., Πετρόπουλος και Μαρινόπουλος

-Καλτσοποιεία: Οικονομόπουλος Γ. και Π.

-Κιγκαλερίας και Κυνηγίου είδη: «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος

-Κεραμοποιεία: Μαυρόγιαννη Αφοί, Καράμπελας Αλ. και Γ., Καράμπελας Ιω., Κεραμοποιεία Τριπόλεως «Πέλοψ» Αφοί Αναγνωσταρά

-Κωδώνων Έργοστ.: Φρέντζου Φωτ. και Πέτσα Ν.

-Λιπάσματα: Μπακόπουλος Ν.

-Μακαρονοποιεία: Μάμαλης Ν. και Υιός

-Μεταφοραί: Κατσαμπής και Σία

-Ξυλεία-οικοδ. Υλικά (Ξυλεία σιδ.-τσιμέντα-χρώματα): Ανδριανόπουλος Ιω., Βράτιμος Ολύμπιος, Γιαννάς Χρ., Γιόβας Οδυσ., Καράμπελας Αλέξ. και Γ., Καλατζής Ευάγ., Κωσταρές Μιχ., Οικονομόπουλος Αντ., Ψυχάρης Ευάγ.

-Οπωρέμποροι: Θεοδοσόπουλος Ιω.

Ομοσπονδίαι: Επαγγελματιών Τριπόλεως

Παγοποιεία-Ψυγεία: Μάμαλης Ν. και Υιός

-Ποτοποιεία: Αθανασιάδη Αφοί, Αθανασιάδη Ιω. (Κληρονόμοι), Καλδής Γ., Μπίρης Ν., Χριστόπουλος Βασ., Χριστόπουλος Γ.

-Πιλοποιεία: Ανδριανόπουλος Χρ., Βενετσανόπουλος Λουκ., Πάτσος Ν., Φιλιππόπουλος Φιλ.

-Προικός είδη-Μαλλιά: «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος

-Ραπτομηχαναί: Σίγγερ υποκατάστημα, Γκρίζνερ Μιχαλόπουλος Ευάγ.

-Σίδηρα-Μέταλλα: Μελής Ν.

-Σίδηρα-Χρώματα: Ανδρουτσόπουλος-Τούντας, Βράτιμος Ολύμπ., Γιόκας-Βράτιμος, Καλατζής Β., Κυριακόπουλος Α)φοί, «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος, Ρουμελιώτου Δ. Α)φοί, Τσακανάκης Τάκης, Φιλιππόπουλος Φιλ., Φρέντζος Φ, Χρυσανθόπουλος Κ.

-Σαπωνοποιεία: Μάμαλης Ν. Υιος

-Τράπεζαι: «Εμπορική», «Εθνική-Αθηνών», «Ιονική», «Αγροτική»

-Τσιμέντα (Βλέπε και Ξυλεία): Μελής Ν.

-Υαλικά: Ανδρουτσόπουλος-Τούντας, Γιαγιάνος-Χρονόπουλος, Καβουρίνου Αφοί, Καβουρίνος Ευάγ., Καβουρίνος Τάκης, Μαρουλάς Γ., Κυριακόπουλοι Αφοί, «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος, Χρονόπουλος Ευάγ.

-Υποδήματα: Γκλίνου Αφοί, Δρακόπουλος, Κατσαρού Αφοί, Κανελλάκου Αφοί, Κανελλάκος Χρ., «Πανελλήνιος Αγορά» Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος, Τσιώλης και Σια, Χλέπας Ν., Χλέπας Αντ., Χλέπα Αφοί

-Υδραυλικά: Κυριακόπουλοι Αφοί, Κολόκας Ιω., «Ρουμελιώτης Κ.», «Σύριου Αφοί»

-Υφάσματα: Γιαννόπουλος Ηλ., Κωσταντόπουλος Βασ., Καλογερόπουλος Ιω., Καμαριώτης Κ., Κοκκίνου Α)φοί, Κουτσόπουλος Ν., Κολοκούσης Πολυχρ., Κάλλας Χρ., Κάβουρας Ευάγ. και Κ., Λούτη Β. Α)φοί (Αθηναϊκή Αγορά), Μητσόπουλος Δημ., Μανιάτης Βασ., Μαλλιάρας Δημ. και Ευάγ., «Βιεννέζικον» Νικολόπουλοι Αφοί, Ντάτσουλης Ν., Ντούρος Γ., Ντούρος Κ., Ξηρός Γ., Παπανδρέου Ηλ., Πατσαβού Α)φοί, Παπαδιονυσόπουλος και Σαμαντούρος, Πασσιάς Ιω., Πάπουλα Α)φοί, Τζιορβάς Ν., Τσιότρας Βασ., Χωματάς Αθ. και Υιοί

– Φανελλοποιία: Ντελόπουλος Αναστ.

-Φαρμακεία (Σύλλογος Φαρμακοπ. Αρκαδιας): Δημητρακόπουλος Ν., Ηλιόπουλος Κ., Καρώνης Ιω., Καρκούλης Ευστάθ., Λαμπράκης Κ., Μπακόπουλος Ν., (πρόεδρος), Μποτόπουλος Βασ., Παπαθανασόπουλος Δημ., Πετούνης Περικλ., Σωτηρόπουλος Ανδρ., Στράτης (Αγ. Ανδρέας), Καρυώτης (Λεοντάριον), Χρόνης Λ. (Καστρί), Βέρου (Νεστάνη), Νικολόπουλος Χαρ. (Λαγκάδια), Αποστολόπουλος Γ. (Τρόπαια), Αναγνωστόπουλος Ν. (Λεβίδι), Ζης Αθαν. (Λεβίδι), Δεληγιάννης Χ. (Κανδήλα), Λιαρόπουλος Π. (Βυτίνα), Παπαγεωργαντά (Βαλτεσινίκο), Σιαμπλή (Μεγαλόπολις), Γιαννακούλιας Δημ. (Μεγαλόπολης), Καραμάνος Νικ. (Λεωνίδιον), Εμμανουήλ Μ. (Άστρος)

-Ψιλικά-Χαρτικά-Ζαχαρωτά (Γενικόν Εμπόριον): Αγγελίδη Α)φοί, Αλεξόπουλος Δημ., Αλεξόπουλος Ευάγ., Αναστασόπουλος και Ντελόπουλος, Ανδριανάκης Γ., Βενετσανόπουλοι Α)φοί, Βερβαινιώτης Γ., Δημητρακόπουλος Χρ., Ζευκιλής και Γεωργακόπουλος «Πανελλήνιος Αγορά», Καναβός και Ψιμούλης, Καναβός Αναστ., Κουρέτας Χρ., Λέτρος Παν., Μανιάτης Βασ., Νούτσος Χρ., Νούτσος Αθ., Παπαγεωργάκη Α)φοί, Παγκράτης Γ., Πατσαβού Α)φοί, Πετρογιάννης Παν., Συναδινός Παν., Τούντας Γ., Τσαούσης Χρ. και Κατσαφάνα Αφοί, Χρονόπουλος Γ. και Αθανασόπουλος (εργασίαι μεσιτικαί)

– Χρυσοχοεία-Ωρολόγια: Αθανασόπουλος Αντ., Βενετσανόπουλος Γ., Δάινερ Φρειδερίκος, Δουβής Αναστ., Ζενέτος Παν., Κοκκίνης Φώτ., Χατζής Γ., Φρέντζος Παν.

 

(338)